Ffatri Wydr Ciner

Cafodd y dogfennau dilynol eu cyflwyno i gyd-fynd â chais cynllunio C/2021/0278.

Mae’n rhaid anfon unrhyw sylwadau at planning@blaenau-gwent.gov.uk neu mewn ysgrifen i’r Ganolfan Ddinesig, Glynebwy NP23 6XB erbyn 15 Tachwedd 2021.
   
Dylid nodi fod yn rhaid anfon pob gohebiaeth drwy’r post gan ddefnyddio’r Post Brenhinol gan fod y Ganolfan Ddinesig ar gau i’r cyhoedd. Nid oes blwch postio – caiff yr holl bost ei reoli’n ganolog.

Mae’r cais cynllunio ar gyfer Ffatri Wydr Ciner.

Datganiadau Amgylcheddol

Dogfennau Cysylltiedig