Gwybodaeth Cyswllt

Canolfan Gyswllt/C2BG
01495 311556
Minicom:  01495 311556

8:00 am - 5.00 pm dydd Llun – dydd Mercher a dydd Gwener

                              Dydd Iau 9.30am – 5pm

Bydd y gwasanaeth allan o oriau ar gael are bob amser arall.

Argyfwng / tu allan i oriau arferol swyddfa
01495 311556

Tîm Cyfeirio ar ddyletswydd
Dydd Llun i Dydd Iau 9:00 am - 5:00 pm

Ffon: 01495 315700  

Dydd Gwener 9.00 - 4.30 

Tîm Dyletswydd Brys - Gwasanaethau Cymdeithasol
Ffôn: 0800 3284432 

Tîm Tai 

E-bost: housing@blaeanu-gwent.gov.uk  

Mynediad Tai: 01495 354600 (opsiwn 1)  

Opsiynau Tai: 01495 354600 (Opsiwn 2)  

Argyfwng y tu allan i oriau: 01495 311556  

(Dyddiau'r wythnos(17:00 - 09.00) a Phenwythnosau 24 o'r gloch) 

Cais Rhyddid Gwybodaeth
Email: foi@blaenau-gwent.gov.uk

Llinell dalu awtomatig 24 awr
(Mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn.)

0845 604 2635
  
Os na allwch chi ganfod yr hyn i chi yn chwilio amdano ar ein gwefan, e-bostiwch ni ar:
Ebost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Am ganmoliaeth neu gwynion Cysylltwch â ni yma