Gwybodaeth Cyswllt

Canolfan Gyswllt/C2BG
01495 311556
Minicom:  01495 355959

8:00 am - 5.00 pm dydd Llun – dydd Mercher a dydd Gwener

                              Dydd Iau 9.30am – 5pm

Bydd y gwasanaeth allan o oriau ar gael are bob amser arall.

Prif Switsfwrdd
01495 350555

Argyfwng / tu allan i oriau arferol swyddfa
01495 311556

Oriau agor:
C2BG

8:00 am - 5.00 pm dydd Llun – dydd Mercher a dydd Gwener

                              Dydd Iau 9.30am – 5pm

Bydd y gwasanaeth allan o oriau ar gael are bob amser arall.


  
Ystafell Reoli a Gwasanaeth Argyfwng tu allan i oriau arferol swyddfa
24/7 365 diwrnod y flwyddyn

Cais Rhyddid Gwybodaeth
Email: foi@blaenau-gwent.gov.uk

Tîm Cyfeirio ar ddyletswydd
Dydd Llun i Dydd Iau 9:00 am - 5:00 pm

Dydd Gwener 9.00 - 4.30   
  
Llinell dalu awtomatig 24 awr
(Mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn.)

0845 604 2635
  
Os na allwch chi ganfod yr hyn i chi yn chwilio amdano ar ein gwefan, e-bostiwch ni ar:
Ebost: cymraeg@blaenau-gwent.gov.uk

Am ganmoliaeth neu gwynion Cysylltwch â ni yma