A-Y o Wasanaethau: M

Mabwysiadu gan Lys-Rieni

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/mabwysiadu-gan-lys-rieni/

Darganfod a ydych yn gymwys i fabwysiadu fel llys-riant

Mae Comisiwn Ffiniau Cymru

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/mae-comisiwn-ffiniau-cymru/

Lleisia dy farn ar ein cynigion cychwynnol cyn 3 Tachwedd

Mae Siop Ailddefnyddio The Den yn awr ar agor

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/mae-siop-ailddefnyddio-the-den-yn-awr-ar-agor/

Mae’r Den ar agor 6 diwrnod yr wythnos, Mercher – Llun rhwng 9.30am a 4.30pm, mae’r safle ar gau ar ddyddiau Mawrth.

Maethu Cymru Blaenau Gwent

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/maethu-cymru-blaenau-gwent/

Maethu Cymru Blaenau Gwent yw’r enw newydd ar wasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

man cyhoeddus

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/gorchmynion-diogelu-gofod-cyhoeddus/ymgynghoriad-cyhoeddus-gorchmynion-diogelu-mannau-agored-cyhoeddus-mesurau-rheoli-cwn-2022/

Gwybodaeth am ein hymgynghoriad ar y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus - Rheolaethau Cŵn 2022

Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

/cy/preswylwyr/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/

Mae Cyngor Blaenau Gwent nawr wedi gosod mannau gwefru cyhoeddus ar gyfer cerbydau trydan mewn 4 lleoliad: Glynebwy, Brynmawr, Blaenau ac Abertyleri.

Mannau Gwefru Cerbydau Trydan – Lleoliadau a Mapiau

/cy/preswylwyr/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/mannau-gwefru-cerbydau-trydan-lleoliadau-a-mapiau/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn darparu gwefru ‘cyflym’ gyda chyllid o’r Swyddfa Cerbydau Allyriad Isel (OLEV) ar gyfer cerbydau trydan mewn 4 lleoliad ar draws y fwrdeistref .

Manylion Cyswllt Ysgolion

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/manylion-cyswllt-ysgolion/

Dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer yr holl ysgolion ym Mlaenau Gwent yn ein cyfeirlyfr o ysgolion

Mapio Tyrbin Gwynt

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/mapio-tyrbin-gwynt/

Map rhyngweithiol yn dangos yr holl dyrbinau gwynt sy’n weithredol, wedi cael caniatâd, ac yn y cam cynllunio

Mathau o Geisiadau

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/mathau-o-geisiadau/

Gan gynnwys cynlluniau llawn, hysbysiad adeiladu, a cheisiadau unioni

Mathemateg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/stem/

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Mentrau Cyllid Busnes

/cy/busnes/cymorth-a-thwf-busnes/cyllid-busnes/mentrau-cyllid-busnes/

Gall Kick Start Plus helpu eich busnes i ddatblygu ac ehangu