Manylion Cyswllt Ysgolion

Cyfeiriadur Ysgolion Blaenau Gwent:

Gallwch chwilio ein cyfeiriadur gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol er mwyn dod o hyd i gyfeiriad a gwybodaeth gyswllt eich ysgol leol (ysgolion lleol):

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Heol yr Eglwys, Abertyleri. NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: education.department@blaenau-gwent.gov.uk