Dyddiadau Tymor

Mae dyddiadau tymor ysgol yn cael eu gosod yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac yn dilyn ymgynghori gyda Chynghorau ac ysgolion. Ar gyfer diwrnodau HMS, cyfeiriwch ar wefan eich ysgol.

Gweler isod y dyddiadau tymor ar gyfer blynyddoedd academaidd 2022/23  & 2023/24: 

 

Dyddiad    Cychwyn     Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen   Tymor yn Gorffen

Hydref      02/09/2022               31/10/2022                   04/11/2022              23/12/2022

Gwanwyn 09/01/2023                20/02/2023                 24/02/2023               31/03/2023

Haf            17/04/2023                29/05/2023                 02/06/2023               21/07/2023

 

 

Dyddiad    Cychwyn     Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen  Tymor yn Gorffen 

Hydref      01/09/2023          30/10/2023                    03/11/2023                 22/12/2023

Gwanwyn 08/01/2024         12/02/2024                     16/02/2024                22/03/2024

Haf            08/04/2024          27/05/2024                    31/05/2024                19/07/2024

 

Dyddiad    Cychwyn     Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen  Tymor yn Gorffen 

Hydref      02/09/2024          28/10/2024                    01/11/2024                 20/12/2024

Gwanwyn 06/01/2025         24/02/2025                     28/02/2025                11/04/2025

Haf            28/04/2025          26/05/2025                    30/05/2025                21/07/2025

 

Bydd unrhyw ddiwrnod(au) pan mae’r ysgol ar gau at ddibenion etholiadau yn cael eu cydbwyso trwy’r flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Swyddog Derbyn

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Heol yr Eglwys,  Abertyleri. NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: eleri.griffiths@blaenau-gwent.gov.uk