Dyddiadau Tymor

Mae dyddiadau tymor ysgol yn cael eu gosod yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac yn dilyn ymgynghori gyda Chynghorau ac ysgolion. Ar gyfer diwrnodau HMS, cyfeiriwch ar wefan eich ysgol.

Gweler isod y dyddiadau tymor ar gyfer blynyddoedd academaidd 2018/19, 2019/20 a 2020/21:  

  

Dyddiadau Tymor Ysgol 2018/2019

 Dyddiad

Cychwyn 

Hanner
Tymor Yn
Cychwyn
 

Hanner
Tymor yn
Gorffen
 

Tymor yn
Gorffen
  

 Hydref 

 03/09/2018

 29/10/2018

 02/11/2018

21/12/2018  

 Gwanwyn

 07/01/2019

 25/02/2019

 01/03/2019

12/04/2019

 Haf

 29/04/2019

 27/05/2019

 31/05/2019

22/07/2019

Dyddiadau Tymor Ysgol 2019/2020

 Dyddiad

Cychwyn 

Hanner
Tymor Yn
Cychwyn
 

Hanner
Tymor yn
Gorffen
 

Tymor yn
Gorffen
  

 Hydref 

 02/09/2019

 28/10/2019

 01/11/2019

20/12/2019  

 Gwanwyn

 06/01/2020

 17/02/2020

 21/02/2020

03/04/2020

 Haf

 20/04/2020

 25/05/2020

 29/05/2020

20/07/2020

 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2020/2021

 Dyddiad

Cychwyn 

Hanner
Tymor Yn
Cychwyn
 

Hanner
Tymor yn
Gorffen
 

Tymor yn
Gorffen
  

 Hydref 

 01/09/2020

 26/10/2020

 30/10/2020

18/12/2020  

 Gwanwyn

 04/01/2021

 15/02/2021

 19/02/2021

26/03/2021

 Haf

 12/04/2021

 31/05/2021

 04/06/2021

20/07/2021

Bydd unrhyw ddiwrnod(au) pan mae’r ysgol ar gau at ddibenion etholiadau yn cael eu cydbwyso trwy’r flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Swyddog Derbyn

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Heol yr Eglwys,  Abertyleri. NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: eleri.griffiths@blaenau-gwent.gov.uk