Newyddion Sy'n Torri

Dyddiadau Tymor

Mae dyddiadau tymor ysgol yn cael eu gosod yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac yn dilyn ymgynghori gyda Chynghorau ac ysgolion. Ar gyfer diwrnodau HMS, cyfeiriwch ar wefan eich ysgol.

Gweler isod y dyddiadau tymor ar gyfer blynyddoedd academaidd 2021/22 & 2022/23:  

 

Dyddiad    Cychwyn     Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen   Tymor yn Gorffen

Hydref      02/09/2021   25/10/2021                            29/10/2021                           17/12/2021

Gwanwyn 04/01/2022   21/02/2022                            25/02/2022                           08/04/2022

Haf           25/04/2022   30/05/2022                            30/06/2022                           22/07/2022

 

 

Dyddiad    Cychwyn     Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen  Tymor yn Gorffen 

Hydref      02/09/2022   31/10/2022                            04/11/2022                          23/12/2022

Gwanwyn 09/01/2023   20/02/2023                            24/02/2023                          31/03/2023

Haf           17/04/2023   29/05/2023                            02/06/2023                          21/07/2023

 

Bydd unrhyw ddiwrnod(au) pan mae’r ysgol ar gau at ddibenion etholiadau yn cael eu cydbwyso trwy’r flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Swyddog Derbyn

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Heol yr Eglwys,  Abertyleri. NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: eleri.griffiths@blaenau-gwent.gov.uk