Dyddiadau Tymor

Mae dyddiadau tymor ysgol yn cael eu gosod yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac yn dilyn ymgynghori gyda Chynghorau ac ysgolion. Ar gyfer diwrnodau HMS, cyfeiriwch ar wefan eich ysgol.

Gweler isod y dyddiadau tymor ar gyfer blynyddoedd academaidd 2022/23 & 2023/24 & 2024/25: 

2022/23:

Dyddiad Cychwyn Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen  Tymor yn Gorffen
Hydref  02/09/2022 31/10/2022 04/11/2022 23/12/2022
Gwanwyn 09/01/2023 20/02/2023 24/02/2023 31/03/2023
Haf  17/04/2023 29/05/2023 02/06/2023 21/07/2023

Dydd Mai - Dydd Llun 1 Mai 2023

2023/24:

Dyddiad  Cychwyn  Hanner Tymor Yn Cychwyn  Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen 
Hydref   01/09/2023 30/10/2023 03/11/2023 22/12/2023
Gwanwyn 08/01/2024 12/02/2024 16/02/2024 22/03/2024
Haf    08/04/2024 27/05/2024 31/05/2024 19/07/2024

Dydd Mai - Dydd Llun 6 Mai 2024

2024/25:

Dyddiad Cychwyn     Hanner Tymor Yn Cychwyn Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen 
Hydref 02/09/2024 28/10/2024 01/11/2024 20/12/2024
Gwanwyn 06/01/2025 24/02/2025 28/02/2025 11/04/2025
Haf  28/04/2025 26/05/2025 30/05/2025 21/07/2025

Dydd Mai - Dydd Llun 5 Mai 2025

Bydd unrhyw ddiwrnod(au) pan mae’r ysgol ar gau at ddibenion etholiadau yn cael eu cydbwyso trwy’r flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Swyddog Derbyn

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Heol yr Eglwys,  Abertyleri. NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: eleri.griffiths@blaenau-gwent.gov.uk