A-Y o Wasanaethau: Ll

Llefydd Cyhoeddus Di - fwg

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/llefydd-cyhoeddus-di-fwg/

Deall cyfyngiadau ar smygu a sut i adrodd diffyg cydymffurfio

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/cyllid-busnes/lleoedd-llewyrchus-llawn-addewid/

Gyda’r nod o ddatblygu sgiliau, helpu pobl i gael gwaith, a gwella tai

Lles Anifeiliaid

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/lles-anifeiliaid/lles-anifeiliaid/

Trosolwg o’r swyddogaethau a ddarperir gan y cyngor

Llesiant Cyflogeion

/cy/preswylwyr/swyddi/llesiant-cyflogeion/

Sut mae’r Cyngor yn hyrwyddo a chefnogi iechyd a llesiant cyflogeion.

Llety â Chymorth

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/llety-a-chymorth/

Mae'r Cynllun Llety â Chymorth yn darparu cartrefi i bobl ifanc 16 i 21 oed a all fod yn gadael gofal, neu nad ydynt efallai yn gallu byw gyda'u teuluoedd.

Llifogydd a Systemau Draenio

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llifogydd-a-systemau-draenio/

Beth i'w wneud a gyda phwy i gysylltu os bydd llifogydd

llosgi

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Llwybrau Ceir

/cy/ymwelwyr/gweithgareddau/llwybrau-ceir/

Dilynwch Llwybr Treftadaeth Aneurin Bevan

Llwybrau Graeanu y Gaeaf a Biniau Halen

/cy/preswylwyr/priffyrdd/graeanu-ffyrdd-yn-y-gaeaf/llwybrau-graeanu-y-gaeaf-a-biniau-halen/

Rhestr o ffyrdd sy’n cael eu graeanu a lleoliadau biniau halen ledled y fwrdeistref

Llwybrau Lleol

/cy/ymwelwyr/llwybrau-lleol/

Manylion ar gyfer ein holl lwybrau lleol, o Homfray i Aneurin Bevan

Llygod mawr

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/rheoli-pla/ffioedd-rheoli-pla/

Ffioedd Rheoli Pla

Llygredd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/llygredd/

Llynnoedd Cwmtyleri

/cy/ymwelwyr/parciau-a-chefn-gwlad/llynnoedd-cwmtyleri/

Trysor cudd yng nghanol ardal goediog yng Nghwmtyleri a chymaint yn fwy na llynnoedd yn unig.

Llywodraethwyr Ysgolion

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/llywodraethwyr-ysgolion/

Deall rôl llywodraethwyr ysgol a sut y gallwch gymryd rhan