A-Y o Wasanaethau: R

RDDT

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/rddt/

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yw'r fframwaith cyfreithiol newydd yn yr Undeb Ewropeaidd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018

Rwy'n Penderfynu Fi - Ymgyrch Delwedd Corff Cadarnhaol

/cy/cyngor/cydraddoldeb-a-r-gymraeg/rwyn-penderfynu-fi-ymgyrch-delwedd-corff-cadarnhaol/

Mae 'I Decide Me' yn ymgyrch delwedd corff gadarnhaol a grëwyd i helpu i roi awgrymiadau i chi ar ddod yn gorff positif a mabwysiadu agwedd "gwerthfawrogi fi amdanaf".

Rwy'n Penderfynu Fi - Ymgyrch Delwedd Corff Cadarnhaol

/cy/cyngor/fforwm-ieuenctid/rwyn-penderfynu-fi-ymgyrch-delwedd-corff-cadarnhaol/

Mae 'I Decide Me' yn ymgyrch delwedd corff gadarnhaol a grëwyd i helpu i roi awgrymiadau i chi ar ddod yn gorff positif a mabwysiadu agwedd "gwerthfawrogi fi amdanaf".