Newyddion Sy'n Torri

A-Y o Wasanaethau: R

RDDT

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/rddt/

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yw'r fframwaith cyfreithiol newydd yn yr Undeb Ewropeaidd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018

Request Garden Waste Sacks

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/request-garden-waste-sacks/

Request additional or replacement garden waste sacks

Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/anghenion-dysgu-ychwanegol/cefnogaeth-ysgol/rol-y-cydlynydd-anghenion-dysgu-ychwanegol/

Mae'r cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gyfrifol am Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) o fewn yr ysgol

Rwy'n Penderfynu Fi - Ymgyrch Delwedd Corff Cadarnhaol

/cy/cyngor/cydraddoldeb-a-r-gymraeg/rwyn-penderfynu-fi-ymgyrch-delwedd-corff-cadarnhaol/

Mae 'I Decide Me' yn ymgyrch delwedd corff gadarnhaol a grëwyd i helpu i roi awgrymiadau i chi ar ddod yn gorff positif a mabwysiadu agwedd "gwerthfawrogi fi amdanaf".

Rwy'n Penderfynu Fi - Ymgyrch Delwedd Corff Cadarnhaol

/cy/cyngor/fforwm-ieuenctid/rwyn-penderfynu-fi-ymgyrch-delwedd-corff-cadarnhaol/

Mae 'I Decide Me' yn ymgyrch delwedd corff gadarnhaol a grëwyd i helpu i roi awgrymiadau i chi ar ddod yn gorff positif a mabwysiadu agwedd "gwerthfawrogi fi amdanaf".

Rydym eisiau eich sylwadau

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/rydym-eisiau-eich-sylwadau/

Rydym eisiau clywed gennych os ydych yn erbyn gofal a chefnogaeth gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent