A-Y o Wasanaethau: E

Ecoleg a Chynllunio

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/ecoleg-a-chynllunio/

Yr hyn mae ein gwasanaeth ecoleg a bioamrywiawth yn ei wneud

Effeithiolrwydd Ynni

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Eglwys St. Illtyd

/cy/ymwelwyr/atyniadau/eglwys-st-illtyd/

Ymweld ag eglwys Illtyd Sant, yr adeilad hynaf sy'n dal i sefyll yn y Fwrdeisdref

Eich Busnes – Paratoi

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/eich-busnes-paratoi/

Parhad busnes – cyngor a chyfarwyddyd

Ein Mynwentydd

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/mynwentydd/ein-mynwentydd/

Dod o hyd i amseroedd agor, ffioedd mynwentydd, cael hyd i fedd, a manylion cyswllt

Eithriadau rhag Reoliadau Adeiladu

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/eithriadau-rhag-reoliadau-adeiladu/

Cael gwybod pa fathau o strwythurau all gael eu heithrio rhag gofynion rheoliadau adeiladu

Eithriadau’r Treth Gyngor

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/eithriadau-r-treth-gyngor/

Cael gweld a yw eich eiddo wedi’i eithrio rhag talu’r dreth gyngor

EPC

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Esbonio’r Dreth Gyngor 2024

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/esbonio-r-dreth-gyngor-2024/

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar gyllideb ar gyfer 2024/25, ac mae'n bwriadu buddsoddi cyfanswm o £185 miliwn i ddarparu gwasanaethau i bobl Blaenau Gwent.

Etholiadau Blaenorol

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/etholiadau-blaenorol/

Canlyniadau etholiadau diweddar ym Mlaenau Gwent

Etholiadau Nesaf

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/etholiadau-nesaf-1/etholiadau-nesaf/

Etholiadau Senedd Cymru 2021

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/etholiadau-senedd-cymru-2021/

Cynhelir yr Etholiadau nesaf ar gyfer Senedd Cymru ddydd Iau 6 Mai 2021