Etholiadau Blaenorol

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 6 Mai 2021

Etholiadau Senedd Ewrop - 23 Mai 2019

Etholiad Seneddol Dydd Iau 12 Rhagfyf 2019

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol 2017

 

Etholiadau Lleol 2017

Adran Etholiadol Bryn Mawr - Hysbysiad O Ganlyniadau’r Pôl - 29 Medi 2016

Refferendwm yr UE

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016  

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent 2016

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol 2015 

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011  

Etholiadau Lleol 2012

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Gwasanaethau Etholiadol

Rhif Ffôn:      01495 355086/88

Cyfeiriad:       Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur Glynebwy NP23 6DN

Cyfeiriad e-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk

Testun :         07786202915