Preswylwyr

 • Strydoedd Glanach
 • Gwastraff ac Ailgylchu
 • Priffyrdd a Glanhau
 • Swyddi
 • Treth Cyngor
 • Budd-dal Tai
 • Ysgolion a Dysgu
 • Iechyd yr Amgylchedd
 • Argyfyngau ac Atal Troseddau
 • Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol
 • Cynllunio
 • Rheoli Adeiladu
 • Genedigaethau marwolaethau & priodasau
 • Tai
 • Safonau Masnach
 • Pleidleisio ac Etholiadau
 • Pethau i’w gweld a’u gwneud
 • Cefn Gwlad
 • Her Cyllideb Blaenau Gwent
 • Symud Tŷ
 • Credyd Cynhwysol
 • Road Safety
 • Llifogydd a Draenio
 • Gorfodi Parcio Sifil