A-Y o Wasanaethau: F

Faint fydd y gost a pha mor hir fydd yn ei gymryd?

/cy/preswylwyr/cynllunio/sut-i-wneud-cais-am-ganiatad-cynllunio/faint-fydd-y-gost-a-pha-mor-hir-fydd-yn-ei-gymryd/

Ffioedd cais cynllunio a’r graddfeydd amser ar gyfer gwneud penderfyniadau ac apelio

fire

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

frigad ryngwladdol

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/thora-silverthorn/

Mae’r nawfed Plac Porffor i’w ddadorchuddio yng Nghymru yn dathlu cyfraniad nyrs ddewr ac amddiffynnydd ei phroffesiwn a fagwyd yn Abertyleri ac a ddaeth yn un o’r nyrsys Prydeinig cyntaf i wirfoddoli yn Rhyfel Cartref Sbaen. Cafodd plac Thora Silverthorne ei ddadorchuddio y tu allan i Amgueddfa Abertyleri, Blaenau Gwent, ddydd Gwener, 13 Mai 2022.

Fy Nghyflogaeth

/cy/preswylwyr/swyddi/fy-nghyflogaeth/

Gwybodaeth, polisïau a chanllawiau ar gyfer cyflogeion.