Gwneud Taliad

Gallwch wneud taliad yn defnyddio gwasanaeth taliadau Rhyngrwyd diogel 24 awr Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Gellir gwneud taliadau ar gyfer y gwasanaethau dilynol yn y ddolen islaw:

  • Treth Gyngor
  • Ardrethi Annomestig Cenedlaethol
  • Cyfrifon Amrywiol / Gor-daliadau Budd-dal Tai
  • Morgeisi
  • Taliadau Amrywiol

Blaenau Gwent County Borough Council - Online Services (e-paycapita.com)