Meysydd Chwaraeon ac Ardaloedd Chwarae

Meysydd Chwaraeon 

Mae gan Flaenau Gwent amrywiaeth eang o barciau a gofodau agored yn amrywio o ardaloedd chwarae ac ardaloedd gemau aml-ddefnydd i barciau gwledig, llynnoedd prydferch a rhostiroedd. 

 

Prisiau Meysydd Chwarae 2016/2017

MEYSYDD A CHAEAU CHWARAE

Costau 15/16

EITHRIO TRETH AR WERTH

RYGBI/PÈL-DROED – GEMAU

 

 

Hŷn

£61.20

£51

Hŷn (gyda Llifoleuadau BG)

I'G

I'G

Iau

£35.40

£29.50

Iau (gyda Llifoleuadau BG)

I'G

I'G

RYGBI/SOCER – HYFFORDDIANT

 

 

Hŷn

£35.40

£29.50

Hŷn (gyda Llifoleuadau BG)

I'G

I'G

Iau

£21.30

17.75

Iau (gyda Llifoleuadau BG)

I'G

I'G

 

 

 

CRICED

 

 

Hŷn

£81

£67.50

Iau

£40.50

£33.75

Hyfforddiant

£50.60

£42.17

 

 

 

BOWLS

 

 

Tocyn Tymor Oedolion

£81

D/G

Tocyn Tymor Consesiwn

£42.50

D/G

Tocyn Tymor Iau (dan 16)

£45.50

D/G

Gemau (Preswylwyr)

£42.70

£35.58

Gemau Cynrychioli

£39.50

£32.92

 

 

 

AMRYEIOL

 

 

Ffeiriau

£278.40

£232

Carnifalau / Gwyliau

£100.20

£83.50

Pafiliwnau

£18.20

£15.17

 

 

 

ASTRO TURF

 

 

Hŷn

 

£23.25

Iau

 

£11.58

 

 

Ardaloedd chwarae

Mae gan y cyngor 60 ardal chwarae sefydlog, 12 ardal gemau aml-ddefnydd a 10 ardal chwaraeon olwyn ym mhob rhan o'r Fwrdeisdref. 

I gael mwy o wybodaeth am ardaloedd chwarae neu drefnu i gael defnyddio maes chwaraeon, anfonwch e-bost at grounds.maintenance@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Cynnal a Chadw Tiroedd
Rhif Ffôn:  01495 311556
Cyfeiriad E-bost:  Grounds.maintenance@blaenau-gwent.gov.uk