Fy Ngwasanaethau

Y ffordd gyflym a hawdd o gael mynediad at Wasanaethau'r Cyngor

Cofrestru                             Mewngofnodi

Mae cyfleuster Fy Ngwasanaethau Blaenau Gwent yn ffordd hawdd o gyfathrebu â'r Cyngor trwy ddarparu mynediad ar-lein ac ap i alluogi mynediad hunanwasanaeth 24/7. Mae'r ap yn ffordd hawdd o gysylltu â’r cyngor yn gyflym ac yn galluogi pobl i adrodd am ddigwyddiad gan ddefnyddio ffotograff neu fideo o'u ffôn. Er enghraifft, gall trigolion roi gwybod am dwll pot, baw cŵn neu olau stryd wedi torri trwy gipio manylion a’u cyflwyno yn awtomatig. Mae’r ap Fy Ngwasanaethau hefyd yn darparu diweddariadau Iron i'r Cyngor ac mae'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol megis dyddiau casglu gwastraff.
 
Anogir pob preswylydd neu unrhyw un sy'n ymweld â Blaenau Gwent sydd â ffonau smart i lawrlwytho'r ap; i wneud hynny, ewch i mewn i'ch siop ap ac yn syml, llawrlwythwch yr ap Fy Ngwasanaethau.
 
I grynhoi, dyma beth y gall ei wneud:

  • Ffordd hawdd o ddarganfod gwybodaeth
  • Gofyn am wasanaethau
  • Ffordd gyflym o gyrraedd gwasanaethau ar-lein eraill, e.e. talu eich Treth Gyngor
  • Darparu sianel gyfathrebu ddwy ffordd gyda Blaenau Gwent yn eich diweddaru ac yn eich cadw mewn cysylltiad
  • Edrych ar eich cyfrif a pha Ryngweithiadau a gawsoch gyda'r Cyngor
  • Derbyn negeseuon e-bost wedi'u targedu ar yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo e.e. Digwyddiadau. Newyddion y Cyngor
     

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru trwy ddefnyddio'r ap Fy Ngwasanaethau, sydd ar gael ar Apple, Android a Dyfeisiau Windows, yna gallwch ddefnyddio'r un e-bost a chyfrinair i logio i mewn.
 
Gallwch chi roi gwybod am faterion yn ddienw, ond trwy gofrestru'ch manylion, gallwch olrhain cynnydd eich adroddiad a derbyn diweddariadau wrth iddo gael ei brosesu.

Mae cofrestru'n syml ac yn cymryd munudau, eisoes wedi cofrestru yna fewngofnodi i'ch cyfrif.