Etholiad Bwrdeistref Sirol De Glynebwy – 8 Chwefror 2024

Ethol CYNGHORYDD De Glynebwy Rhanbarth Etholiadol

Dyma ganlyniad yr Is-etholiad ar gyfer Adran Etholiadol De Glynebwy i ethol cynrychiolydd ward ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

MILLARD Jonathan David (Annibynnol): 239 pleidlais

POWELL Jonathan Green (Plaid Werdd/Green Party) 33 pleidlais

SMITH Amy (Llafur Cymru/Welsh Labour) 124 poleidlais

Etholwyd Jonathan David Millard i Gyngor Blaenau Gwent i gynrychioli Ward De Glynebwy.