Maethu Cymru Blaenau Gwent

Maethu Cymru Blaenau Gwent yw’r enw newydd ar wasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

Rydym yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru ac yn cydweithio er mwyn adeiladu gwell dyfodol i blant lleol. Tîm Maethu Cymru Blaenau Gwent yw eich darparwr maethu lleol a’ch rhwydwaith cefnogi. Nid gwasanaeth maethu arferol mohonom; rydym yn llawer mwy cysylltiedig.

Fel sefydliad nid er elw, rydym wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth er mwyn helpu i adeiladu dyfodol disglair ar gyfer plant ardal Blaenau Gwent. Rydym yn eu helpu i aros yn eu cynefinoedd cyfarwydd, lle sy’n iawn iddyn nhw.

Er mwyn dod i wybod mwy am faethu yn Ynys Môn, cliciwch yma i ymweld â’ch gwefan Maethu Cymru leol.    

Cysylltwch â Maethu Cymru Blaenau Gwent
Cyfeiriad: Tîm Lleoli Blaenau Gwent 
Ganolfan Adnoddau Teulu,
Heol Beaufort,
Glyn Ebwy,
NP23 5LH  

Ffôn: 01495357792–neu 01495 356037    
E-bost: fostering@blaenau-gwent.gov.uk