Meysydd Chwaraeon ac Ardaloedd Chwarae

Meysydd Chwaraeon 

Mae gan Flaenau Gwent amrywiaeth eang o barciau a gofodau agored yn amrywio o ardaloedd chwarae ac ardaloedd gemau aml-ddefnydd i barciau gwledig, llynnoedd prydferch a rhostiroedd. 

Prisiau Meysydd Chwarae 2015/2016

 

Prisiau Meysydd Chwarae 2015/2016
Gemau Rygbi/Pêl-droed

 

Hŷn

 £60.50

 Iau

 £35.00

Hyfforddiant Rygbi/Pêl-droed

 

 Hŷn

 £35.00

Iau

 £21.00

Criced

 

Hŷn

 £80.00

Iau

 £40.00

Hyfforddiant

 £50.00

Bowls

 

 Tocyn Tymor Oedolion

 £80.00

 Tocyn Tymor Consesiwn

 £42.00

 Tocyn Tymor Iau (dan 16)

 £45.00

 Gemau (preswylwyr)

 £42.20

 Gemau Cynrychiolwyr

 £39.00

Amrywiol

 

 Ffeiriau

 £275.00

 Carnifalau / Gwyliau

 £99.00

 Pafiliynau

 £18.00

Astro Turf

 

Hŷn

 £23.50

Iau

 £11.58

*Hŷn (16+)
* Iau (dan 16)

Ardaloedd chwarae

Mae gan y cyngor 60 ardal chwarae sefydlog, 12 ardal gemau aml-ddefnydd a 10 ardal chwaraeon olwyn ym mhob rhan o'r Fwrdeisdref. 

I gael mwy o wybodaeth am ardaloedd chwarae neu drefnu i gael defnyddio maes chwaraeon, anfonwch e-bost at grounds.maintenance@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Cynnal a Chadw Tiroedd
Rhif Ffôn:  01495 311556
Cyfeiriad E-bost:  Grounds.maintenance@blaenau-gwent.gov.uk