Mae'r Hyb Busnes

Gwasanaeth ar-lein AM DDIM ar gyfer holl fusnesau Blaenau Gwent

Mae'r Hyb Busnes yn llwyfan digidol deallus newydd penodol ar gyfer busnesau cyfredol a busnesau newydd ym Mlaenau Gwent, gan alluogi busnesau i gysylltu gyda'i gilydd a darganfod cyfleoedd lleol.

Gwasanaeth gwybodaeth AR LEIN Blaenau Gwent ar gyfer busnesaau, yn cynnwys:

  • Eiddo lleol sydd ar gael
  • Gwybodaeth busnes
  • Cymorth a chynlluniau
  • Cyfleoedd Buddsoddi
  • Digwyddiadau Busnes
  • Newyddion

Ar gyfer busnesau sy'n seiliedig ym Mlaenau Gwent:

  • Proffilio eich cwmni a gwasanaethau
  • Rhwydweithio gydag Aelodau eraill
  • Gwybodaeth a chyngor

I ymuno â Hyb y gymuned fusnes ewch i www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk neu gysylltu â'r Uned Datblygu Economaidd ar 01495 369496 neu e-bost business@blaenau-gwent.gov.uk