Mentrau Cyllid Busnes

Gall busnesau cynhenid neu'r rhai sy'n dymuno lleoli ym Mlaenau Gwent ymchwilio ystod eang o gynlluniau ariannol a gynlluniwyd i annog buddsoddiad a datblygu busnes newydd. Darperir cymorth ariannol drwy Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig, y Comisiwn Ewropeaidd a llawer ffynhonnell arall, yn dibynnu ar natur prosiectau penodol. 

Kick Start Plus

Mae Kick Start Plus yn gynllun ar y cyd a ariennir gan UK Steel Enterprise ac a weinyddir gan Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. Nod y grant yw cefnogi busnesau o 6 mis hyd at 3 blwydd oed i ddatblygu ac ehangu.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Uned Datblygiad Economaidd – Cysylltwch â 01495 369496 neu 
E-bostiwch: business@blaenau-gwent.gov.uk