Gwybodaeth Safleoedd Tai a Chyflogaeth

Ardal Strategaeth y Gogledd

Ardal Glyn Ebwy

Dyraniadau Tai

Dyraniadau Tai y Gweithfeydd

Dyraniadau Cyflogaeth

Dyraniadau Cyflogaeth y Gweithfeydd

Ardal Tredegar

Dyraniadau Tai

Dyraniadau Cyflogaeth

Ardal Ebwy Fach Uchaf

Dyraniadau Tai

Dyraniadau Cyflogaeth

Ardal Strategaeth y De

Dyraniadau Tai

Dyraniadau Cyflogaeth

Gwybodaeth Gyswllt

Polisi Cynllunio
Rhif Ffôn: 01495 354740
Cyfeiriad:  Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk