Ceisiadau Diweddar

Ceisiadau Cynllunio 2024

Ceisiadau Cynllunio 2023

Blynyddoedd Blaenorol

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Datblygu
Rhif Ffôn: (01495) 355555
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Dinesig
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk