Newyddion Sy'n Torri

Bod yn ddwyieithog

Bwriad y llyfryn hwn yw ateb cwestiynau, mynd i’r afael â phyderon a nodi’r manteision sy’n gysylltiedig â bod yn ddwyieithog.

Mae’r llyfr hefyd yn dangos llwybrau clir ar gyfer eich plenty drwy’r blynyddoedd ysgol, o’r dosbarth meithrin, i’r ysgol gynradd, yr ysgol uwchradd a thu hwnt.