Pa fath o waith sydd angen cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu?

Mae rheoliadau adeiladu yn berthnasol i’r mwyafrif o waith adeiladu, felly mae’n bwysig gwybod pryd mae angen cymeradwyaeth. Mae angen cymeradwyaeth pan:

  • rydych yn codi neu ymestyn adeilad
  • rydych yn newid adeilad yn sylweddol e.e. cynnal addasiadau strwythurol
  • rydych yn ymestyn neu addasu gwasanaeth a reolir o fewn adeilad e.e. gosod tŷ bach
  • rydych eisiau newid defnydd sylfaenol yr adeilad
  • rydych yn gosod ffenestri newydd gan ddefnyddio adeiladwr neu gwmni ffenestri nad sydd wedi cfrestru gyda FENSA.
  • rydych yn gosod elfennau thermal newydd e.e. toeau a waliau

Am ragor o fanylion ewch i wefan Cynllunio Portal

Neu wneud ymholiadau ar www.homeandbuild.co.uk/labc-homeowner-guides

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 364848
Rheoli Adeiladu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy, NP23 6DN


Building.control@blaenau-gwent.gov.uk