Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth a Cadwch Gymru’n Daclus ar ymgyrch cenedlaethol newydd i fynd i’r afael â Thipio anghyfreithlon.

Mae tipio anghyfreithlon yng Nghymru wedi bod ar gynnydd dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae wedi cael effaith ddinistriol ar yr amgylchedd a’n cymunedau lleol. Nid yw sbwriel sy’n cael ei adael yn anghyfreithlon yn edrych yn dda, ond mae hefyd yn beryglus ac yn ddrud i’w symud.

Cynhelir yr ymgyrch cenedlaethol fel rhan o Caru Cymru – mudiad cynhwysol sydd yn cael ei redeg gan Cadwch Gymru’n Daclus a chynghorau i ysbrydoli pobl i weithredu, a gofalu am yr amgylchedd.
Rydym yn sbarduno tenantiaid i wneud y peth iawn gyda’u heitemau cartref diangen. Mae’n haws nag ydych yn ei feddwl, a rhatach na dirwy. Gwiriwch bob tro fod ganddynt drwydded cludo gwastraff gyda Cyfoeth Naturiol Cymru! www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/GwirioGwastraff

Linciau defnyddiol
Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ailgylchu lleol yma: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/

Gallwch ddod o hyd i'ch diwrnod casglu biniau yma: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/darganfod-eich-diwrnod-casglu-biniau/

Gallwch ddod o hyd i'ch canolfan ailgylchu agosaf yma: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/ymweld-a-chanolfan-ailgylchu/

Gallwch ddod o hyd i'ch caffi trwsio lleol yma: https://repaircafewales.org/venues/

Gallwch weld sut i gael gwared ar eitemau mawr yma: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/gwasanaeth-casglu-gwastraff-swmpus/

Gallwch hefyd ddod o hyd i rai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ailgylchu: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/sut-i-ailgylchun-gywir/

Gellir dod o hyd i siopau elusen cyfagos yma: https://www.charityretail.org.uk/find-a-charity-shop/

Ymfalchïwch yn eich cymuned leol drwy roi gwybod am unrhyw achosion cyhoeddus o dipio anghyfreithlon drwy: Rhoi Adroddiad am Dipio Anghyfreithlon a Sbwriel wedi ei Adael | Blaenau Gwent CBC (blaenau-gwent.gov.uk)

Gwiriwch bob tro fod ganddynt drwydded cludo gwastraff gyda Cyfoeth Naturiol Cymru!
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/GwirioGwastraff