Newyddion Sy'n Torri

Sut i Ailgylchun Gywir

Rydym yma i wneud yn siŵr fod gennych bopeth rydych ei angen i ailgylchu'n gywir. Peidiwch anghofio y caiff yr holl ailgylchu ei gasglu bob wythnos, gallwch weld yma pryd mae eich casgliad wythnosol: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/darganfod-eich-diwrnod-casglu-biniau/

Beth na allwn ei gasglu ar hyn o bryd yn eich ailgylchu wythnosol

Yn anffodus ni fedrwn dderbyn popeth o'ch cartref ar y cerbydau ailgylchu gan nad oes naill ai unrhyw gyfleusterau i ailgylchu hyn ar hyn o bryd, neu nad oes darpariaeth ar y cerbyd ar gyfer eitemau o'r fath. Felly er mwyn osgoi gwrthod eitemau yn eich blwch/bag ailgylchu a gwneud yn siŵr eich bod yn defnyddio eich holl gapasiti ailgylchu bob wythnos, dyma restr o enghreifftiau o bethau na allwn eu cymryd ar hyn o bryd a syniadau beth i'w wneud gyda nhw:

 • Ffilm plastig/plastig ymestyn/plastig cefn gludiog
 • Celf a chrefft; secwins, gwifren, ffyn lolipop, pompons, gliter, botymau addurniadol, sticeri ewyn (ceisiwch eu hailddefnyddio lle'n bosibl - neu os oes oes tipyn ohonynt, eu rhoi i rywun a fedrai eu defnyddio
 • Gwellt, cyllyll a ffyrc a llestri plastig (gellid eu golchi a'u hailddefnyddio)
 • Plastig du (rhowch nhw yn y bin/bag du gan y byddant yn cael eu hanfon i'w llosgi i gynhyrchu ynni
 • Eitemau plastig mawr, megis caniau dyfrio, celfi gardd (cyfrannwch nhw i gael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu yn y ganolfan gwastraff gardd ac ailgylchu)
 • Gwydr wedi torri
 • Pecynnau creision (edrychwch am ardaloedd sy'n eu derbyn - mae rhai elusennau wedi dechrau eu casglu)
 • Papur lapio melysion a bisgedi (rhowch mewn bag/bin du)
 • Papur lapio metalig (efallai y gellir ei ailddefnyddio neu ei roi mewn bin/bag du os na)
 • Eitemau metal mawr megis dolenni drysau, padelli ffrio, sosbenni  (rhowch i'w hailddefnyddio lle'n bosibl neu fynd â nhw i'n canolfan gwastraff cartrefi ac ailgylchu)
 • Tecstilau brwnt/wedi torri/baeddu/gwlyb iawn a darnau deunydd (rhowch mewn bag/bin du gan y caiff tecstilau eu hailddefnyddio ac yn anffodus ni allwn drosglwyddo'r mathau hyn o decstilau)
 • Duvets a gobenyddion (gwelyau i anifeiliaid
 • Gofynnir i chi nodi na fyddwn yn casglu unrhyw gynhwysydd sy'n cynnwys ailgylchu mewn bagiau glas a chlir a ddefnyddiwyd yn y gwasanaeth ailgylchu blaenorol gan eu bod yn ymyrryd ar y peiriannau belio lle caiff yr ailgylchu ei brosesu (dim ond i gadw tecstilau/dillad yn sych y dylid defnyddio bagiau)


Gofynnir i chi wirio'r rhestr hon yn rheolaidd gan y gall marchnadoedd newydd ddatblygu ar gyfer ailgylchu rhai deunyddiau yn y dyfodol

Cynnyrch Anos eu Hailgylchu

Mae Terracycle yn gwmni ailgylchu arloesol sy'n canolbwyntio ar ailgylchu gwatraff sydd fel arfer yn anodd ei ailgylchu.
 
Mae'n cynnig nifer o raglenni am ddim i helpu gyda datrysiadau ailgylchu.
 
Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:    https://www.terracycle.com/en-GB/brigades

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk