Bore Coffi Cyfeillgar i Ddementia yng Nghwent

 

Gwent sy'n Deall Dementia / Dementia Friendly Gwent

 

Bore Coffi Cyfeillgar i Ddementia yng Nghwent

Dydd Mercher, Mai 22ain

9am - Ipm

 

Ymunwch ni i ddathlu gwaith cymunedau cyfeillgar i ddementia ledled Gwent!

 

Cyfarfod chynifer o aelodau rhwydwaith, gan rannu eu angerdd i wella cymunedau ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia, eu teuluoedd a'U gofalwyr.

 

Gyda pherfformiad arbennig gan gor grWp Dementia Age Connects Torfaen 'Love to Sing'!

 

Lleoliad:

Clwb Golff a Gwlad

Greenmeadow

Heol Treherbert,

Cwmbrän,

NP44 2BZ

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent

Gwent Regional Partnership Board

 

Archebwch nawr! 

https://shorturl.at/jnI45