Newyddion Sy'n Torri

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus

Mae’r Cyngor yn ailddechrau’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus o ddydd Llun 18 Mai 2020

Dim ond ar-lein y gellir gwneud cais ac archebu’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus

Dim ond ar-lein y gallwch wneud cais a thalu am Gasgliad Gwastraff Swmpus drwy borth cwsmeriaid Fy Ngwasanaethau.
Gyda phandemig cyfredol Covid-19, caiff adnoddau eu canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol. Felly, ni all Canolfan Cyswllt y Cyngor brosesu eich cais i archebu ar hyn o bryd.

Bydd y Cyngor yn casglu eitemau sy’n rhy fawr i fynd i’ch bin tebyg i hen oergell, teledu, matres neu gadair am y gost ddilynol:

1 eitem - £6.00
2 eitem - £12.00
3 eitem - £18.00
4 eitem - £24.00
5 eitem - £30.00

Eithriadau:

Oergell/Rhewgell math Americanaidd £24.00
Offer Ystafell Ymolchi £18.00
Rholyn Carpedi £18.00
Siediau 6 x 4 £20.00

Caiff pris llawn eitemau a’r cyfanswm cyfredol eu rhoi fel rhan o’r broses archebu

Ni chaiff yr eitemau dilynol eu casglu:

Deunyddiau adeiladu, pridd, tywod, sment, pren rhydd neu baent

Yr hyn y byddwch ei angen

Dim ond drwy Borth Cwsmeriaid Fy Ngwasanaethau y gall cwsmeriaid wneud cais ar-lein am Gasgliad Gwastraff Swmpus.


• Eich manylion mewngofnodi Fy Ngwasanaethau, neu gofrestru am gyfrif pan fyddwch ar y sgrin mewngofnodi
• Byddwch angen cerdyn debyd neu gredyd i wneud cais am y gwasanaeth.

Bydd y broses ar-lein yn eich llywio drwy archebu casgliad, gwneud taliad a gwybodaeth ar pryd a sut y dylech roi’r gwastraff ar ochr y palmant ar gyfer ei gasglu.

Dechrau nawr >


Os ydych angen help

Os oes gennych unrhyw broblemau neu os cafodd eich casgliad ei fethu, ychwanegwch Nodyn at eich cais drwy Borth Cwsmeriaid Fy Ngwasanaethau neu e-bost info@blaenau-gwent.gov.uk