Gofal Preswyl

Mae gwasanaethau preswyl i oedolion ym Mlaenau Gwent cyn cynnwys: 

1 cartref preswyl ar gyfer pobl hyn

Cwrt Mytton
Stryd Alma
Abertyleri
NP13 1QD        

1 cartref seibiant (cyfleuster "gwyliau byr") ar gyfer oedolion gydag anabledd dysgu –          

Ty Augusta
Parc Augusta
Victoria
Glyn Ebwy
NP23 8DN

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

  • person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion
  • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â Hyb IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau:
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354680
Ffacs: (01495) 355285