Cyllideb Blaenau Gwent 2024/2025

Mae’n rhaid i ni ddynodi bron £10 miliwn mewn arbedion (toriadau) i gael cyllideb gytbwys yn 2024-25. Mae pob Cyngor yn wynebu set o heriau ariannol na welwyd eu tebyg i gael cyllideb gytbwys ar gyfer 2024-25 a’r ychydig flynyddoedd nesaf. Amcangyfrifir y bydd diffyg o £395 miliwn mewn cyllid ar gyfer awdurdodau lleol yn y 2 flynedd nesaf yn unig.

Bydd cynghorwyr yn penderfynu ar gyllideb derfynol y Cyngor ym mis Chwefror.