Newyddion Sy'n Torri

Ymweld â Chanolfan Ailgylchu

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi Trefniadau Pasg 2022

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar agor fel arfer. Mae ymweliadau i New Vale drwy apwyntiad yn unig, cewch eich troi i ffwrdd os nad ydych wedi archebu ymlaen llaw.

__________________________________________________________________________

Bydd Canolfan Ailgylchu Roseheyworth ar agor i breswylwyr gael gwared â deunydd gwastraff yn ystod cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd rhwng 9am a 5.30pm o’r gloch chwe diwrnod yr wythnos. Mae ar gau bob dydd Mawrth.

Dim ond ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan y bydd y safle ar gau.

Mae Canolfan Ailgylchu Roseheyworth ar agor 6 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5:30pm o 19 Ebrill 2021. Mae ar gau bob dydd MawrthCanolfan Ailgylchu Roseheyworth

Parc Busnes Roseheyworth
Heol Roseheyworth,
Abertyleri,
NP13 1SP

Dim mynediad i Ganolfan Ailgylchu Roseheyworth ar ôl 5:20pm.

 

Mae Siop Ailddefnyddio The Den yn awr ar agor. Mwy o wybodaeth yma

__________________________________________________________________________

Amserau agor Canolfan Ailgylchu New Vale dros Gyfnod y Nadolig 2021

Bydd Canolfan Ailgylchu New Vale ar agor i breswylwyr gael gwared â deunydd gwastraff yn ystod cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd rhwng 9am a 5.30pm o’r gloch chwe diwrnod yr wythnos. Mae ar gau bob dydd Iau.

Dim ond ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan y bydd y safle ar gau.

 

 

Mae Canolfan Ailgylchu Cwm Newydd ar agor drwy'r flwyddyn o 9am i 5:30pm. Mae ar gau bob dydd Iau.

Canolfan Ailgylchu Cwm Newydd
Stad Ddiwydiannol Waun-y-Pound,
Glynebwy,
NP23 6PL

Dim mynediad i Ganolfan Ailgylchu Cwm Newydd ar ôl 5:20pm.

__________________________________________________________________________

 

Gallwch ailgylchu metel, plastig, cardfwrdd, plastrfwrdd a disgiau cd, eitemau trydanol, carpedi, gwydr, olew, poteli nwy, rwbel a gwastraff gardd.

Gallwch ailgylchu dillad gwely megis cynfasau, gorchuddion duvet a gobenyddion, ond nid y gobenyddion neu duvet.

Gallwch ddod â bag bin du o eitemau na fedrir eu hailgylchu. Mae’n rhaid i chi ddidoli eich bagiau du yn eitemau y gellir eu hailgylchu ac eitemau na ellir ei hailgylchu.

Cyn i chi ymweld

Os ydych yn dod ag eitemau trwm ac yn methu eu codi ar eich pen eich hun, dewch â rhywun gyda chi a all helpu. Ni all gweithwyr y safle eich helpu ar hyn o bryd oherwydd rheolau pellter cymdeithasol COVID-19.

Dim ond unwaith y gallwch fynd i’r safle ar gyfer pob archeb

Pan gyrhaeddwch

Bydd gweithiwr safle yn cwrdd â chi.

Gofynnir i chi gadarnhau eich enw a’ch archeb.

Byddwn yn gwirio rhif cofrestru y cerbyd.

Gofynnwch i un o’r gweithwyr safle os ydych angen help i ganfod sgip ar y safle.

Gellir gofyn i chi aros nes bod defnyddwyr eraill wedi gorffen dadlwytho eu cerbydau.

Archebwch i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Roseheyworth Archebwch i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Cwm Newydd

Os oes angen i chi wneud newid

Ni allwch wneud newidiadau i’ch archeb ar-lein – rydym wrthi’n gweithio i wneud hyn yn haws

Gallwch wneud newidiadau drwy ffonio’r ganolfan cyswllt ar 01495 311556 cyn 4pm ar y diwrnod cyn i chi archebu ymweliad.

Os oes angen i chi ganslo

I ganslo ar-lein, mewngofnodwch i’ch Cyfrif Cwsmer, dewis Apwyntiadau ac Archebion – mae hyn ar dde uchaf y bar dewislen, dewis Archebu Gwatraff a dewis canslo.

Neu gallwch ffonio’r Ganolfan Cyswllt ar 01495 311556. 

Os ydych angen help 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach, ffoniwch y Ganolfan Cyswllt ar  01495 311556.  

Dogfennau Cysylltiedig