Newyddion Sy'n Torri

Archebu seremoni

Gallwch archebu dyddiad ar gyfer y seremoni neu wirio os yw dyddiad ar gael drwy gysylltu â Swyddfa Gofrestru Blaenau Gwent. Canfod manylion parcio ac amserau agor swyddfa gofrestru.

Archebu Ymlaen Llaw

Gallwch wneud archeb ddarpariaethol hyd at 3 blynedd ymlaen llaw.

Talu am eich seremoni

Mae'n rhaid talu'n llawn am bob ffi seremoni o leiaf 4 wythnos cyn dyddiad y seremoni

Gweler Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn Nhŷ Bedwellte.