Priodasau/Partneriaethau Sifil/Seremonïau Pwrpasol

Ty Bedwellte Tredegar

 

Croeso i safle hardd Tŷ Bedwellte ym Mlaenau Gwent. Cafodd ei adeiladu  yn 1818 fel cartref i deulu'r Homfray, yr oedd eu gwaith haearn a glo yn brif gyflogwyr lleol am lawer o'r 19eg Ganrif. Yn adnabyddus am ei erddi hardd yn cynnwys bandstand, hanes diddorol tu hwnt a lleoliad rhamantus - dewis perffaith ar gyfer eich seremoni berffaith. 

Dewis eich Lleoliad

Swyddfa Gofrestru

Ar gyfer y cyplau hynny sy'n dymuno seremoni syml gyda hyd at wyth o westeion mewn lleoliad agos atoch.

Ystafell Homfray

Ystafell hardd gyda golygfeydd gwych o'r gerddi hyfryd, o'r Maenordy hanesyddol yma, am ddiwrnod bythgofiadwy yn dathlu gyda hyd at 35 o westeion. Arferai Ystafell Homfray fod yn Brif Ystafell Wely Samuel Homfray.

Tŷ a Pharc Bedwellte

sydd hefyd yn cynnwys y Bandstand (os yw'r tywydd yn caniatau) a'r Ystafell Gynnull, dathlwch mewn steil gyda hyd at 120 o westeion yn y lleoliad rhagorol yma. Mae gan yr Ystafell Gynnull hefyd eil hardd ar gyfer gwneud argraff wrth gyrraedd.

 

Yr Ystafell Gynnull

Sefydliad Glowyr Llanhiledd

Lleoliad gwych arall yn y ddawnsfa hyfryd gyda hyd at 200 o westeion yn bosibl.

Cofiwch nad yw'n rhaid i chi fyw ym Mlaenau Gwent i gynnal eich seremoni yma.

Seremonïau pwrpasol

Beth am gael eich Seremoni Gyfreithiol a Dathlu gyda ni? Mae'r pecyn priodas pwrpasol hwn yn cyfuno Seremoni Gyfreithiol a hefyd Seremoni Ddathlu neu Seremoni Bartneriaeth Sifil mewn dau ran.

Cynhelir y Seremoni Briodas Gyfreithlon  neu Seremoni Bartneriaeth Sifil mewn Ystafell Seremoni Drwyddedig, ac yna bydd Seremoni Dathlu yn dilyn mewn lleoliad priodol o'ch dewis, a all fod ag ystyr arbennig i chi fel cwpl.  Ymfalchïwn ar gynnig Seremonïau unigryw a deilwriwyd i'ch anghenion ac sy'n cydnabod y newid yn yr amserau.

I gael mwy o wybodaeth - ffoniwch y Cofrestrydd Arolygol ar 01495 353371 i drafod eich Pecyn Seremoni Priodas pwrpasol.