Priodasau/Partneriaethau Sifil/Seremonïau Pwrpasol

Ty Bedwellte Tredegar

 

Croeso i safle hardd Tŷ Bedwellte ym Mlaenau Gwent. Cafodd ei adeiladu  yn 1818 fel cartref i deulu'r Homfray, yr oedd eu gwaith haearn a glo yn brif gyflogwyr lleol am lawer o'r 19eg Ganrif. Yn adnabyddus am ei erddi hardd yn cynnwys bandstand, hanes diddorol tu hwnt a lleoliad rhamantus - dewis perffaith ar gyfer eich seremoni berffaith. 

Dewis eich Lleoliad

Swyddfa Gofrestru

Ar gyfer y cyplau hynny sy'n dymuno seremoni syml gyda hyd at pedwar o westeion mewn lleoliad agos atoch.

Dydd Llun, dydd Mawrth dim ond dydd Iau yn unig.

Ystafell Homfray

Ystafell hardd gyda golygfeydd gwych o'r gerddi hyfryd, o'r Maenordy hanesyddol yma, am ddiwrnod bythgofiadwy yn dathlu gyda hyd at 35 o westeion. Arferai Ystafell Homfray fod yn Brif Ystafell Wely Samuel Homfray.

Tŷ a Pharc Bedwellte

sydd hefyd yn cynnwys y Bandstand (os yw'r tywydd yn caniatau) a'r Ystafell Gynnull, dathlwch mewn steil gyda hyd at 120 o westeion yn y lleoliad rhagorol yma. Mae gan yr Ystafell Gynnull hefyd eil hardd ar gyfer gwneud argraff wrth gyrraedd.

 

Yr Ystafell Gynnull

Sefydliad Glowyr Llanhiledd

Lleoliad gwych arall yn y ddawnsfa hyfryd gyda hyd at 200 o westeion yn bosibl.

Cofiwch nad yw'n rhaid i chi fyw ym Mlaenau Gwent i gynnal eich seremoni yma.

Llahilleth Miners Institute Ceremony Room
Llahilleth Miners Institute Ceremony Room
Llahilleth Miners Institute Ceremony Room
Llahilleth Miners Institute Ceremony Room

Tredegar Arms, Gwesty

Gwesty modern soffistigedig sydd newydd ei adnewyddu yng nghanol Tredegar.

Seremonïau pwrpasol

Beth am gael eich Seremoni Gyfreithiol a Dathlu gyda ni? Mae'r pecyn priodas pwrpasol hwn yn cyfuno Seremoni Gyfreithiol a hefyd Seremoni Ddathlu neu Seremoni Bartneriaeth Sifil mewn dau ran.

Cynhelir y Seremoni Briodas Gyfreithlon  neu Seremoni Bartneriaeth Sifil mewn Ystafell Seremoni Drwyddedig, ac yna bydd Seremoni Dathlu yn dilyn mewn lleoliad priodol o'ch dewis, a all fod ag ystyr arbennig i chi fel cwpl.  Ymfalchïwn ar gynnig Seremonïau unigryw a deilwriwyd i'ch anghenion ac sy'n cydnabod y newid yn yr amserau.

I gael mwy o wybodaeth - ffoniwch y Cofrestrydd Arolygol ar 01495 353371 i drafod eich Pecyn Seremoni Priodas pwrpasol.