Newyddion Sy'n Torri

Amserau agor a manylion cyswllt

Mae Swyddfa Gofrestru Blaenau Gwent yn delio gyda chofrestru genedigaethau a marwolaethau, tystysgrifau, priodasau, partneriaethau sifil a cheisiadau am ddinasyddiaeth:

Gwasanaeth Cofrestru Blaenau Gwent
Swyddfa Gofrestru
Tŷ Bedwellte
Stryd Morgan
Tredegar
NP22 3XN

01495 353374

registrars@blaenau-gwent.gov.uk

Amserau Agor y Swyddfa Gofrestru

Dyddiau Llun 9am - 4pm
(ar gau 1-1.30) 

Dyddiau Mawrth 9am - 4pm
(ar gau 1-1.30)

Dyddiau Mercher AR GAU

Dyddiau Iau 9am - 12.30pm

Dyddiau Gwener 9am - 4pm
(ar gau 1-1.30)

Dyddiau Sadwrn SEREMONÏAU YN UNIG 

Amserau Agor ar gyfer Copïau o Dystysgrifau Genedigaeth neu Farwolaeth neu Dytysgrifau Hanesyddol:

Dyddiau Llun 9.00am - 12:30 pm   1.30 - 3.30pm

Dyddiau Mawrth 9.00am - 12:30pm   1.30 3.30pm

Dydd Iau 9.00am - 12.30pm

Mae parcio ar gael tu allan i'r safle mewn meysydd parcio ger clwydi mynedfa Stryd Morgan a Lôn Stabl. Mae parcio penodol i'r anabl yn y tŷ.

Dogfennau Cysylltiedig