Archebu copïau o dysgysgrifau

Gallwn ddarparu copi o dystysgrifau ar gyfer pob genedigaeth, marwolaeth a phriodas a ddigwyddodd yn ardal Blaenau Gwent yn dyddio'n ôl i 1837.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei rhoi pan fyddaf yn archebu tystysgrif?

Ar gyfer genedigaeth:

  • Enw llawn y person, y dyddiad geni, man geni ac enwau'r rhiant/rhieni a chyfenw'r fam cyn priodi

Ar gyfer marwolaeth

  • Enw llawn yr ymadawedig, dyddiad y farwolaeth a man y farwolaeth

Ar gyfer priodas/partneriaeth sifil:

  • Enwau llawn y briodferch a'r priodfab/partneriaid sifil, dyddiad priodas,  enw'r eglwys neu safle lle cynhaliwyd y briodas/partneriaeth sifil.

Ble fedraf gael copïau o dystysgrifau?

Gellir archebu copïau o dystysgrifau o'r Swyddfa Gofrestru, Tŷ Bedwellte. Canfod manylion parcio ac oriau agor y swyddfa gofrestru.