Datganiad o Gyfrifon

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb cyfreithiol i baratoi ‘Datganiad Cyfrifon’ sy’n nodi ei drafodion am y flwyddyn ariannol a’i wahanol falensau ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth bwysig am stiwardiaeth arian ac asedau cyhoeddus, a sut y cawsant eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau lleol yn y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’r ddogfen yn dechnegol iawn, gan adlewyrchu’r angen i baratoi cyfrifon sy’n cydymffurfio gydag ystod eang o ofynion cyfreithiol a safonau cyfrifeg. Mae hyn hefyd yn adlewyrchu’r angen i roi gwybodaeth berthnasol i wahanol randdeiliaid y Cyngor – preswylwyr, etholwyr, Cynghorwyr, Swyddogion, dyledwyr, credydwyr a gwahanol lefelau o’r Llywodraeth. 

Mae copi print o’r Cyfrifon ar gael am bris o £29.20 y copi.

Hysbysiadau Statudol

Cyd-Bwyllgor Archifau Gwent

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Ms. R. Hayden
Prif Swyddog Adnoddau

Ffon: 01495 355124

E-bost: Rhian.Hayden@blaenau-gwent.gov.uk

Mr. T. Hagland 
Prif Gyfrifydd, Gwasanaethau Corfforaethol

Ffon: 01495 355128

E-bost: Tony.Hagland@blaenau-gwent.gov.uk