Newyddion Sy'n Torri

Hyfforddi / Gwirfoddoli

Hyfforddi

Mae ein Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant a chyrsiau achrededig ar gyfer pobl ifanc, yn cynnwys ystod eang o bynciau a lefelau.

Trwy weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau megis Coleg Cymunedol YMCA Cymru, Youth Cymru ac Agored Cymru gallwn gynnig y cyrsiau canlynol:   

 • Asdan (PSD) Datblygiad Personol Cymdeithasp; (Cymhwyster) Lefel Mynediad, Lefel 1 a 2, unedau amrywiol
 • Dros 100 o unedau (A.C.U’s) ar lefelau gwahanol yn bennaf yn ymwneud â Iechyd a Lles Emosiynol, Datblygiad Personol a Hyfforddiant Iechyd Rhywiol.
 • Gwobr Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid (Cymhwyster)
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid (Cymhwyster)
 • Goruchwylio mewn Cyd-destun Gwaith Ieuenctid
 • Hyfforddiant Arwain Grŵp Ieuenctid
 • Cyfleoedd Dwyieithog (Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg)
 • Hyfforddiant Diogelu/Amddiffyn Plant
 • Gwobrau Cyrhaeddiad Ieuenctid Asdan
 • Gwobr Dug Caeredin (Gwobrau Efydd, Arian ac Aur) 

Os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o’r cyrsiau hyn, neu os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

 

Gwirfoddoli

Eich helpu chi i helpu eraill

Os hoffech ennill profiadau newydd a fydd yn eich helpu i gael gwaith neu hyfforddiant neu os hoffech wneud gwahaniaeth a chynorthwyo yn eich cymuned; mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddefnyddio’ch amser sbâr.

Gall wirfoddoli: 

 • Roi hwb i’ch hyder
 • Eich helpu i ddysgu sgiliau newydd
 • Roi blas i chi ar wahanol feysydd o waith
 • Ennill profiad gwerthfawr ar gyfer CV
 • Wneud rhywbeth gwerth chweil gyda’ch amser sbâr
 • Wneud ffrindiau newydd

Cymerwch ran yn eich cymuned

Gwybodaeth Gyswllt

Greg Morgan

Rhif Ffôn: 01495 355674 / 07970 208727

Cyfeiriad e-bost: greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk