Newyddion Sy'n Torri

Cynllun Llysgenhadon y Gwasanaeth Ieuenctid (YAM)

Beth yw YAM? 

Mae YAM yn sefyll am Lysgennad Ifanc, ac mae’n brosiect newydd i’r Gwasanaeth Ieuenctid, a gychwynnodd ym mis Rhagfyr 2015. Rydym eisiau recriwtio nifer o YAMs i gynrychioli’r Gwasanaeth Ieuenctid a’i brosiectau. 

Fel YAM y Gwasanaeth Ieuenctid, byddwch yn y rôl am 12 mis a bydd disgwyl i chi fynychu cyfarfodydd, helpu cyfeirio gwaith y Gwasanaeth Ieuenctid a bod yn llais i bobl ifanc. 

Gallwch ddewis ac ymgeisio i fod yn YAM ar gyfer 1 o’r meysydd canlynol:

 

  • NEET (POBL NAD YDYNT MEWN ADDYSG, CYFLOGAETH NA HYFFORDDIANT) – Bydd y YAM ar gyfer y maes hwn yn cynrychioli pobl ifanc 14+ ac sy’n rhan o brosiectau megis Prevent, Oasis a Codi
  • Mynediad Agored – Bydd y YAM ar gyfer y maes hwn yn cynrychioli pobl ifanc 11 – 25 sy’n gallu mynychu gweithgaredd y Gwasanaeth Ieuenctid o’u gwirfodd megis Clybiau Ieuenctid, Agored i Ieuenctid a Datgysylltiedig.
  • Pynciau Poeth – Bydd y YAM ar gyfer y maes hwn yn cynrychioli pobl ifanc sydd angen help neu wybodaeth o’r Gwasanaeth Ieuenctid a phrosiectau megis Iechyd Rhywiol, Cynghori a Grwpiau Cefnogaeth.
  • Hyfforddiant – Bydd y YAM ar gyfer y maes hwn yn cynrychioli unrhyw hyfforddiant a ddarparir gan y Gwasanaeth Ieuenctid i bobl ifanc megis Gwirfoddolwyr Cynrychiolwyr Ieuenctid, hyfforddiant ar Waith Ieuenctid, Dug Caeredin.
  • Gwybodaeth Ieuenctid – Bydd y YAM ar gyfer y maes hwn yn cynrychioli’r gwybodaeth a’r prosiectau a ddarparir gan y Gwasanaeth Ieuenctid megis Y BYG, Facebook a’r wefan.
  • Gwasanaeth Ieuenctid – Bydd y YAM ar gyfer y maes hwn  yn cynrychioli’r Gwasanaeth Ieuenctid yn ei gyfanrwydd a’r bobl ifanc mae’n gweithio gyda. 
  • Fel YAM beth fyddaf yn gwneud? 

Mae disgwyl i YAMs gynrychioli’u dewis faes a darparu cyfarwyddyd i’r staff ar faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc, helpu gyda syniadau ar gyfer y dyfodol a bod yn llais ar gyfer pobl ifanc eraill. Mae hefyd disgwyl i YAMs weithredu fel modelau rôl, helpu recriwtio mwy o bobl ifanc i’w hardaloedd a mynychu cyfarfodydd bob nawr ac yn y man. 

Bydd angen i bob YAM fod yn ymrwymedig, eisiau cymryd rhan, a pheidio â bod ofn siarad dros eraill.

 

Beth yw’r buddion o ymgeisio a dod yn YAM? 

Mae dod yn YAM yn swydd fawreddog. Byddwch wedi cael eich dewis i gynrychioli grŵp o bobl ifanc. Bydd gwneud hwn yn edrych yn dda ar eich CV ac yn rhoi profiad hanfodol i chi allai’ch helpu i gael swydd neu fynd i addysg bellach yn y dyfodol. Byddwch hefyd yn ennill cymwysterau, yn gwneud ffrindiau newydd, yn gwneud penderfyniadau pwysig ynghyd â buddion eraill posib megis teithiau a gweithgareddau.

Gwybodaeth Gyswllt

Greg Morgan

Rhif Ffôn: 01495 355674 / 07970 208727

Cyfeiriad e-bost: greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk