Newyddion Sy'n Torri

Cynghori

Os oes gennych broblem, yn teimlo dan bwysau, yn poeni neu’n teimlo’n annifyr am rywbeth, mae pobl y siarad â hwy’n gyfrinachol i’ch helpu i ymdopi gyda’r pethau sy’n eich poeni.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent yn cydlynu dau wasanaeth cynghori ar gyfer pobl ifanc: 

  • Gwasanaeth cynghori seiliedig mewn ysgol ar gyfer pobl ifanc 11 i 18 mlwydd oed y gellir cael mynediad ato ym mhob ysgol uwchradd ym Mlaenau Gwent.
  • Gwasanaeth cynghori ar-lein diogel ar gyfer pobl ifanc 11 i 25 mlwydd oed sydd ar gael ar sail 24/7 ar http://www.kooth.com/ 

Gwybodaeth a Manylion Cyswllt Cynghorwyr 

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Youth Service Development Officer

Claire Madden

Rhif Ffôn: 01495 357863

Cyfeiriad e-bost: claire.madden@blaenau-gwent.gov.uk