Bwydlen Yr Ysgol

Mae Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion 2013 yn rhan o fesur ehangach Bwyta Iach mewn Ysgolion 2009. Mae’r Mesur yn rhoi gofyniad cyfreithiol ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu i hyrwyddo bwyta ac yfed iach gan ddisgyblion a gynhelir ledled Cymru. Mae’n disodli canllawiau gweithredu blaenorol Blas am Oes ac yn gosod y math y fwyd a diod y gellir ac na ellir eii darparu mewn ysgolion a gynhelir gan awdurdodau lleol a sicrhau fod safonau maeth yn eu lle ar gyfer ciniawau ysgol. Mae gwasanaeth Arlwyo Blaenau Gwent yn ymdrechu i gyflawni’r safonau hyn gan ddarparu bwyd blasus a deniadol.

Dogfennau Cysylltiedig