Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Cynlluniwyd 'Insight', llyfryn gwybodaeth ymgeiswyr, i'ch cynorthwyo i lenwi eich cais.  Mae'r llyfryn yn cynnwys ein safonau gwasanaeth recriwtio a dethol, rhai awgrymiadau ar lenwi eich cais ynghyd â phrif delerau ac amodau'r Awdurdod.  Fe'ch cynghorir i ddarllen drwy'r canllawiau cyn gwneud copi.  I gael copi o'r ddogfen 'Insight' lawn, cliciwch ar y ffeil PDF islaw os gwelwch yn dda.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

(01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk