Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

Mae’r Tîm Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar a Chwarae yn gweithio i sicrhau bod lleoedd addysg blynyddoedd cynnar, lleoedd gofal plant a chyfleoedd chwarae o ansawdd uchel i blant a’u teuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Mae cyfrifoldeb statudol ar y Tîm i asesu digonolrwydd gofal plant a chwarae a gweithio gyda darparwyr a gwasanaethau lleol i helpu bodloni galw, lleihau bylchau a gwella ansawdd yn barhaus.

Mae’r Tîm yn cynnwys y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i deuluoedd ar ofal plant, gwasanaethau cefnogaeth, cyfleoedd hamdden a materion eraill o ddiddordeb.

Grant Darparwyr Gofal Plant

Cwblhewch a dychwelwch i kara.kershaw@blaenau-gwent.gov.uk

Pacey

Grwpiau parent & Toddler a Chylchoedd Tia Fi Grant Sefydlu

Gofalwr Plant - Grant Sefydlu

Grant Sefydlu ac Ehangu

Grant Cynaliadwyedd

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Rhadffôn: 08000 32 33 39
E-bost: fis@blaenau-gwent.gov.uk
Neges destun: 07860 025100

 

Cyfleuster Chwilio Ar-lein

Cyfleuster Chwilio Ar-lein

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

Rhif Ffôn: 01495 355584

Cyfeiriad: Canolfan Plant Integredig Y Cymoedd Canol, High Street, Blaina, Blaenau Gwent, NP13 3BN

Cyfeiriad e-bost: Claire.smith@blaenau-gwent.gov.uk