Newyddion Sy'n Torri

AskSARA

Mae Tîm Partneriaeth Gwent wedi bod yn gweithio gyda'r Disabled Living Foundation ac mae’n falch o gyhoeddi fersiwn Gwent-eang o AskSARA – pecyn cymorth asesu arlein ar gyfer cymhorthion byw ac offer.

Gall AskSARA eich helpu i ganfod gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â chynhyrchion i wneud gweithgareddau bob dydd yn eich cartref yn haws. Mae hefyd yn rhad ac am ddim ac yn hawdd i’w ddefnyddio.

Dewiswch bwnc yr hoffech gael help gydag o, atebwch gwestiynau syml amdanoch chi a’ch amgylchedd ac, yn seiliedig ar eich atebion, bydd AskSARA yn awgrymu:

  • syniadau ac awgrymiadau ar sut i wneud eich bywyd yn haws
  • manylion cynhyrchion a all helpu a lle i gael hyd iddyn nhw
  • cysylltiadau er mwyn cael mwy o gyngor a chymorth os oes angen

Mae AskSARA yn opsiwn amgen i gysylltu gyda ni yn uniongyrchol i gael asesiad anghenion, ond gallwch gysylltu â ni o hyd yn uniongyrchol drwy ffon: 01495 315700 E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolionplentyn neu berson ifanc, cysylltwch â hyb IAA Gwasanaethau Plant
IAA Gwasanaethau Oedolion

Ffôn: 01495 315700
E-bost: DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk

IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: Dutyteam@blaenau-gwent.gov.uk

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB