Newyddion Sy'n Torri

Gwastraff Gwyrdd

Gwastraff Gardd

Gallwch ailgylchu eich gwastraff gardd bob wythnos o ddydd Llun 1 Mawrth 2021 i ddydd Gwener 26 Tachwedd 2021. Mae casgliadau gwastraff gardd yn rhad ac am ddim.

Nid oes angen i chi gofrestru ar gyfer eleni os gwnaethoch gofrestru yn 2020.

Os ydych wedi symud i fyw, cofrestrwch i adael i ni wybod eich cyfeiriad newydd ym Mlaenau Gwent.

Casgliadau

Os ydych yn byw yn Swffryd, Brynithel, Llanhiledd, Six Bells, Cwmtyleri, Roseheyworth ac Abertyleri – byddwn yn casglu gennych bob wythnos ar ddydd Llun.

Os ydych yn byw yn Nhredegar – byddwn yn casglu gennych bob wythnos ar ddydd Mawrth.

Os ydych yn byw yng Nglynebwy ond nid Tyllwyn, Victoria, Waunllwyd a Cwm – byddwn yn casglu gennych bob wythnos ar ddydd Mercher.

Os ydych yn byw ym Mlaenau, Nantyglo, Tyllwyn, Victoria, Waunllwyd, Cwm a Garden City – byddwn yn casglu gennych bob wythnos ar ddydd Gwener.

Rhowch eich sachau gardd mas cyn 7am ar eich diwrnod casglu yn eich man casglu arferol os gwelwch yn dda.

Gallwch archebu sachau gwyrdd newydd neu ychwanegol ar-lein.

Casgliadau Gwastraff Gwyrdd Allan o’r Tymor

O’r cyfnod dydd Llun 29 Tachwedd 2021 tan ddydd Gwener 25 Chwefror 2022, gwneir casgliadau drwy wasanaeth seiliedig ar geisiadau. Felly, os ydych angen casgliad yn ystod y cyfnod hwn gallwch drefnu casgliad ar-lein drwy ffonio C2BG ar 01495 311556.

 

Cyn Dechrau

I gofrestru am gasgliad, byddwch angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair Fy Ngwasanaethau neu greu cyfrif o’r sgrin mewngofnodi.

I gofrestru am gasgliad

Os ydych angen help

Os ydych angen help neu gennych fwy gwestiynau am Casglu Gardd Gwastraff cysylltwch os gwelwch yn dda â e-bost atom yn info@blaenau-gwent.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01495 311556.