Gwastraff Gwyrdd

Casgliad Tymhorol Wythnosol Gwastraff Gardd AM DDIM |2019

Rhwng 4 Mawrth 2019 tan Rhagfyr 2019 bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn darparu gwasanaeth casglu wythnosol gwastraff gardd am ddim i breswylwyr.

I gymryd rhan yn y gwasanaeth gwastraff gardd am ddim cysylltwch â Fy Ngwasanaethau Cyngor yn www.blaenau-gwent.gov.uk neu â  C2BG ar 01495 311556.  Bydd angen i breswylwyr ailgofrestru ar gyfer y gwasanaeth, fydd yn ein helpu i ddarparu gwasanaeth casglu effeithiol ac osgoi'r angen i gofrestru eto yn y dyfodol.

Ar ôl i chi gofrestru, cewch wybodaeth am eich dyddiad casglu un ai drwy e-bost neu alwad ffôn. Dylech roi eich gwastraff gardd allan i'w gasglu cyn 7.00am ar ymyl y palmant o flaen eich cartref. Edrychwch ar y tabl islaw i weld eich dyddiad casglu:

Dydd Llun

Swffryd, Brynithel, Llanhiledd, Six Bells, Cwmtyleri, Roseheyworth ac Abertyleri

Dydd Mawrth

Tredegar

Dydd Mercher

Glynebwy, HEBLAW AM Tyllwyn, Victoria, Waunllwyd, a Cwm.

Dydd Iau

Brynmawr, Beaufort, Garnlydan a Rhasa

Dydd Gwener

Blaenau, Nantyglo, YN CYNNWYS Tyllwyn, Victoria, Waunllwyd, Cwm a Garden City.

Defnyddiwch eich sach hesian werdd i ailgylchu:

 • Toriadau Gwair

 • Dail

 • Toriadau Gwrych

 • Blodau

 • Planhigion

 • Chwyn

 • Perthi Bach

 • Brigau

 

Dim diolch i:

 • Pridd neu ddaear

 • Celfi gardd neu blanhigion potiau

 • Canclwm neu lysiau'r gingroen

 • Cerrig neu rwbel

 • Pren    

Gwybodaeth Gyswllt

Os hoffech gymryd rhan yn y gwasanaeth gwastraff gardd am ddim cycylltwch â C2BG ar 01495 311556 os gwelwch yn dda. Fy Ngwasanaethau