Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cais am Offer Ailgylchu a Biniau Sbwriel

Problem Gyda Chyflenwad Trollibocs

Rydym yn profi ymyriad sylweddol i’n cyflenwadau oherwydd prinder byd-eang o’r deunydd crai a ddefnyddir i gynhyrchu ein trollibocs/blychau aml-bwrpas. Mae hyn tu hwnt i’n rheolaeth ni a hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster a achosir.

Fel mesur wrth gefn dros dro byddwn yn cynnig sachau sy’n rhwydd a chyfleus eu defnyddio nes caiff y broblem ei datrys.  Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu darpariaeth y sachau hyn os ydych wedi gosod archeb.

Yn y cyfamser ni fyddwn yn derbyn unrhyw archebion nes y gallwn sicrhau mwy o gyflenwadau.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gallwch gael offer ailgylchu newydd neu ychwanegol wedi eu dosbarthu i’ch cartref. Byddwn yn eu cyflenwi yn rhad ac am ddim.

Cyn dechrau arni

Byddwch angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair Fy Ngwasanaethau Cyngor neu greu cyfrif o’r sgrin mewngofnodi.

  • Gwneud cais am flychau ailgylchu
  • Gwneud cais am sachau gwastraff gwyrdd
  • Gwneud cais am sachau hylendid/cewynnau melyn
  • Gwneud cais am fin olwyn

Caiff unrhyw geisiadau ar gyfer yr eitemau ychwanegol uchod eu gwirio a monitro gan y Tîm Gwastraff i sicrhau fod cartrefi angen yr eitemau hyn ar gyfer dibenion ailgylchu.

Mae’r Awdurdod wedi sylwi fod blychau ailgylchu a chadis bwyd wedi cael eu gosod yn y sgip plastig caled/mawr yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi. Gofynnir i chi rhoi’r rhain yn uniongyrchol i staff y safle fel y gallwn eu trosglwyddo i bobl sydd eu hangen.

Os ydych angen help

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar wneud cais am Offer Ailgylchu a Biniau Sbwriel,  anfonwch e-bost atom neu ffonio ein Canolfan Cyswllt ar 01495 311556.