Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae'r Cyngor yn cynhyrchu canllawiau cynllunio atodol i roi manylion pellach ar bolisïau a chynigion neilltuol yn y Cynllun Datblygu Lleol. 

Mae Cynlluniau Cynllunio Atodol yn helpu i sicrhau y caiff polisïau a chynigion eu deall yn well a'u gweithredu'n fwy effeithlon. Maent yn ystyraethau sylweddol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer y pynciau dilynol:

Safle Penodol

Canllawiau Cynllunio Interim

Cafodd y dogfennau dilynol eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 22 Tachwedd 2014 ac mae ganddynt statws polisi cynllunio interim.

Caiff unrhyw ymgynghoriadau ar y Canllawiau Cynllunio Atodol yn y dyfodol eu cyhoeddi ar dudalen ymgynghori y Cyngor.

Gwybodaeth Gyswllt

Cynllunio Polisi
Rhif Ffôn (01495) 354740
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN
Cyfeiriad e-bost: planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk