Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau Cyfredol

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau cyfredol.

Ymgynghoriadau Blaenorol

Ionawr / Chwefror 2020 - Strategaeth a Ffefrir

Rhwng Ionawr 16 tan Ddydd Iau Chwefror 27, 2020 bu'r Cyngor yn ymgynghori ar y drafft Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Blaenau Gwent

Hydref 2015 - Ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio Atodol

Rhwng 1 Hydref a 29 Hydref 2015 bu'r Cyngor yn ymgynghori ar y drafft ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol dilynol: Deiliaid Tai; Wynebau Siop a Hysbysebion; Coed a Datblygu; a Cadwraeth Natur a Datblygiad Ynni Gwynt Graddfa Fach.

Mehefin/Gorffennaf 2015 Ymgynghoriad Byr Datblygu

Rhwng 15 Mehefin a 30 Gorffennaf cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y drafft friff datblygu ar gyfer Cam 1 Safle Porth y Gogledd, Y Gweithfeydd.

Tachwedd/Rhagfyr 2014

Ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio Atodol Rhwng 7 Tachwedd a 13 Rhagfyr 2014, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio ar gyfer Gofynion Asesiad Datblygu Tirlun ac Effaith Weledol Tyrbinau Gwynt Graddfa Fach; ac Astudiaeth Sensitifrwydd Tirlun a Chapasity - Datblygiad Tyrbin Gwynt Graddfa Lai Blaenau'r Cymoedd.

Rhagfyr 2013/Ionawr 2014 Ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio Atodol

Rhwng 13 Rhagfyr 2013 a 24 Ionawr 2014 cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y drafft Ganllawiau Cynllunio Atodol ar Ddefnyddiau Bwyd a Diod Twym mewn canol trefi.

Tachwedd/Rhagfyr 2014

Ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio Atodol Rhwng 22 Tachwedd a 20 Rhagfyr 2013 cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y drafft Ganllawiau Cynllunio Atodol ar Fynediad a Pharcio Ceir.

Ionawr/Mawrth 2012 Ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio Atodol

Rhwng 19 Ionawr a 1 Mawrth 2012, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar Newidiadau gyda Ffocws y Cynllun Datblygu Lleol.

Gorffennaf/Medi 20111

Ymgynghoriad ar Safleoedd Amgen Rhwng 21 Gorffennaf a 1 Medi 2011, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol: Cofrestr Safleoedd Amgen.

Mai/Mehefin 2011 Ymgynghoriad ar Ddrafft Adnau y Cynllun Datblygu Lleol

Rhwng 5 Mai a 16 Mehefin 2011, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar Ddrafft Adnau y Cynllun Datblygu Lleol.

Tachwedd/Rhagfyr 2008 Ymgynghoriad ar y Drafft Strategaeth a Ffafrir

Rhwng 7 Tachwedd a 19 Rhagfyr cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol: Drafft Strategaeth a Ffafrir.