Rhywogaethau a Warchodir

Beth yw Rhywogaethau a Warchodir? 

Rhywogaethau a warchodir y bywyd gwyllt a chynefinoedd sydd wedi’u gwarchod gan gyfraith y DU a/neu o dan Gyfraith Ewrop.

Cyfraith y DU

  • Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
  • Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000
  • Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (NERC) 2006
  • Deddf Moch Daear 1992
  • Deddf Ceirw 1991

Cyfraith Ewrop

  • Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’i diwygiwyd)

I ddarganfod mwy am fywyd gwyllt a chynefinoedd a warchodir gan Gyfraith y DU, ewch i Adnoddau Naturiol Cymru.

Gwybodaeth Gyswllt

Isadeiledd Gwyrdd
Rhif Ffôn:01495 355702/356070
Cyfeiriad e-bost: Katie.Partington@blaenau-gwent.gov.uk or Nadine.morgan@blaenau-gwent.gov.uk