Gwarchodfeydd Natur Lleol

Mae nifer o ardaloedd gwyrdd ar draws y sir sy’n cefnogi amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau. Mae eu pwysigrwydd, nid yn unig ar gyfer bywyd gwyllt, ond hefyd ar gyfer y gymuned leol wedi cael ei gydnabod wrth eu dynodi’n Warchodfeydd Natur Lleol (LNR)

Mae 11 Gwarchodfa Natur Leol yn y Fwrdeistref bellach gan gynnwys y Cwm Distaw sef y safle cyntaf i gael ei dynodi yn 1998 ac un Ymgeisydd Gwarchodfa Natur Leol. Nod y Cyngor yw parhau i weithio gyda’r gymuned i reoli pob Gwarchodfa Natur Leol er budd y bobl leol a’r bywyd gwyllt.

Gwarchodfeydd Natur Lleol Blaenau Gwent

Llwybrau Archwilio Bywyd Gwyllt

Gwybodaeth Gyswllt

Amgylchedd Naturiol
Cyfeiriad e-bost: Nadine.morgan@blaenau-gwent.gov.uk neu Rebecca.ward@blaenau-gwent.gov.uk