Partneriaeth a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Beth yw’r Bartneriaeth?

Grŵp ymrwymedig a brwdfrydig o sefydliadau llywodraeth leol ac anllywodraethol yw’r Bartneriaeth Bioamrywiaeth sy’n gweithio gyda’i gilydd i amddiffyn a gwella bioamrywiaeth leol ym Mlaenau Gwent.

Os oes diddordeb gennych mewn cadwraeth natur a bod yn rhan o’r bartneriaeth, cysylltwch 0226 Swyddog Bioamrywiaeth.

Beth yw’r Cynllun?

Mae’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (LBAP) yn darparu fframwaith ar gyfer cadwraeth natur o fewn Blaenau Gwent. Mae’r Cynllun yn cynnwys rhestrau o blanhigion, anifeiliaid a chynefinoedd sydd o bryder cadwraethol ym Mlaenau Gwent. Mae’n amlinellu’r blaenoriaethau a fydd yn arwain gwaith yr holl sefydliadau hynny yn y Fwrdeistref gyda diddordeb mewn cadwraeth natur.

Mae’r LBAP yn ddogfen weithio sy’n caniatáu hyblygrwydd o fewn y camau i’w cymryd. Mae’r camau’n cael eu cofnodi ar gronfa ddata genedlaethol- y System Adrodd ar Weithredu Bioamrywiaethiol (BARS)

Gwybodaeth Gyswllt

Isadeiledd Gwyrdd
Rhif Ffôn:01495 356070
Cyfeiriad e-bost: Katie.Partington@blaenau-gwent.gov.uk or Nadine.morgan@blaenau-gwent.gov.uk