Blaenau Gwent – GRWPIAU LLESIANT AM DDIM I OFALWYR

(Age Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)

Ydych chi’n gofalu am bartner, perthynas, cyfaill neu gymydog sydd â salwch neu anabledd fel y gallant barhau i fyw’n annibynnol adre? Os felly, rydych yn Ofalwr di-dâl! Mae’r cymorth a roddwch yn hanfodol, ond mae eich llesiant chi hefyd yn bwysig. Mae ein grwpiau AM DDIM yn eich galluogi i gwrdd gyda gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa, lle gallwch ffurfio rhwydweithiau cymorth a hefyd ddysgu sgiliau newydd. Pam na ddewch draw!

RHESTR DIGWYDDIADAU

Dydd Mercher 5 Hydref

YMARFER TYNER

12pm- 2pm Canolfan Chwaraeon Tredegar

Cyfle i ymlacio ac ymestyn eich cyhyrau  cyn cael clonc a dishgled gyda gofalwyr eraill

 

Dydd Gwener 7 Hydref

DYSGU CROCHET GYDA GEMMA

 11am – 1pm Canolfan Gymunedol Blaenau, Blaenau

Cyfle i ymlacio gyda gofalwyr eraill a gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef adre gyda chi

 

Dydd Llun 10 Hydref

DISHGLED A GWNEUD CARDIAU GYDA  DONNA

2pm-4pm  Eglwys Fethodistaidd Zion, Beaufort, Glynebwy

Cyfle i ymlacio gyda gofalwyr eraill a gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef adre gyda chi

 

Dydd Gwener 14 Hydref

CLAI GYDA CHRIS

11am-1pm  Neuadd Gymunedol Tabor, Brynmawr

Cyfle i ymlacio gyda gofalwyr eraill a gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef adre gyda chi

 

Dydd Mercher 19 Hydref

THERAPIAU TYLINO GYDA SAM

1pm-3pm  Neuadd Gymunedol Tabor, Brynmawr

Cyfle i ymlacio a chael ychydig o faldod a chlonc a dishgled gyda gofalwyr erail

 

Dydd Gwener 21 Hydref

THERAPIAU TYLINO GYDA SAM

1pm – 3pm Canolfan Gymunedol Blaenau, Blaenau

Cyfle i ymlacio a chael ychydig o faldod a chlonc a dishgled gyda gofalwyr erail

 

Dydd Llun 21 Hydref

DISHGLED A GWNEUD CARDIAU GYDA DONNA

2pm-4pm  Eghlwys Fethodistaidd Zion, Beaufort, Glynebwy

Cyfle i ymlacio gyda gofalwyr eraill a gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef adre gyda chi

 

Dydd Gwener 28 Hydref

NOFIO

2pm-4pm  Canolfan Chwaraeon Abertyleri

Cyfle i ymlacio ac ymestyn eich cyhyrau cyn cael clonc a dishgled gyda gofalwyr eraill.

 

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle

cysylltwch â Lindsey.

07458 025 063

carersactivity@agecymrugwent.org 

Rhif cofrestru elusen 1155903